Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelsepauser på olika sätt

Björkhagaskolan / Örebro kommun

Kort beskrivning

Rörelsepauser med variation! Under varje lektion har eleverna på Björkhagaskolan rörelsepauser vilket är ett naturligt inslag av deras skoldag. Vi tillsammans med eleverna upplever att det är inte bara ett roligt avbrott utan även ett viktigt inslag av lektionen. Det bryter långa stunder av stillasittande vilket hjälper till att återfå eller öka koncentrationen.

Vi på Björkhagaskolan tycker att rörelse och hälsa ska vara en del av hela skoldagen. Hur man rör på sig spelar ingen roll men det ska vara roligt och leda till att vi vill fortsätta röra på oss. Alla elever är olika och att hitta sin rörelseglädje kan se ut på olika sätt. Därför jobbar vi för att ha en variation på våra rörelsepauser genom exempelvis olika teman eller rörelseutmaningar. Eleverna kan sitta på sina platser, stående framför projektorn, en kort paus utomhus, yoga på golvet med mera. Vi eftersträvar variation när vi har rörelsepauser eftersom eleverna har det flera gånger varje dag. Vårt mål är att fånga upp alla elever och få alla att delta på grund av den positiva påverkan som rörelse har. I dokumentet finns exempel på olika typer av rörelsepauser, teman och koncept som vi har provat och fått positiv respons på från eleverna.

Bidragets syfte

Syftet med vårt arbete är att nyttja rörelsepausen till mer än bara rörelse. Låt eleverna träna grundmotoriska färdigheter samtidigt som de rör sig. Låt eleverna träna andra ämnen samtidigt som de får energi av rörelse. Låt eleverna träna hjärnan och koordinationen samtidigt som de använder sina andra muskler. När en skola arbetar kontinuerligt och systematiskt med rörelsepauser blir det en naturlig del av undervisningen för eleverna. Eleverna lär sig att disponera sin energi och lägger fokus på rätt saker under lektionen.

Ladda ner

files r_relsepauser.docx