Tillbaka till Inspriationsbanken

Tillgänglig lärmiljö

Ledning och Stimulans

Kort beskrivning

Genom användning av bild och filmstöd i undervisning och rastverksamhet kan vi tillsammans skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. Hjälp barn och unga att förstå och ta del av det utbud av aktiviteter som skolan erbjuder. Genom att skapa en förståelse för aktiviteten och dess mål och regler kan barn och unga delta på ett bättre sätt med mindre risk för otydligheter och konflikter.

Bidragets syfte

Öka det aktiva deltagandet i rörelseaktiviteter, lekar och spel bland barn och unga genom tydliga instruktioner och möjlighet till förberedelse för de barn och unga som är i behov av det.

Digitaltstöd för en tillgänglig lärmiljö
Presentation av material