Tillbaka till Inspriationsbanken

Stödmaterial för levnadsvanor

Riksföreningen för skolsköterskor

Kort beskrivning

Under 2020 beviljades vi pengar från Socialstyrelsen för ett delprojekt inom ramen för deras satsning att implementera nationella riktlinjer kring levnadsvanor. Projektet har mynnat ut i en broschyr, några informationsblad, tips om visuellt stöd, powerpointbilder att välja bland för att göra en egen presentation och bakgrundsmaterial riktat till skolsköterskor.

Bidragets syfte

Grundidén var att kunna informera vårdnadshavare om varför skolsköterskor väger och mäter barn. Att förtydliga att det inte handlar om att "jaga överviktiga", att det inte har med utseendet att göra. Vi ville visa att portionsstorlekar ökat över tid och att vi rör oss mindre. Önskan var att ta fram ett material som kan ge tips och motivera till goda vanor. Vi ville göra ett material som i första hand skolsköterskor ska kunna använda och har riktat det till vårdnadshavarna.

Ladda ner

levnadsvanor_skapaad_av_riksf_reningen_f_r_skolsk_terskor_december_2020.pptx

www.skolskoterskor.se