Tillbaka till Inspriationsbanken

Special Olympics School Days

Special Olympics Sverige

Kort beskrivning

Special Olympics School Days är idrottsdagar anpassade för särskolan där eleverna erbjuds möjlighet att prova på olika idrotter under skoltid. Gymnasieelever är ledare under dagen och konceptet innehåller invigning, prova på-stationer och medaljutdelning.

Årligen arrangeras ett 30-tal School Days i hela landet och sedan lanseringen 2015 har tusentals elever i särskolan fått chansen att prova på idrott. Detta har i sin tur lett till att fler unga blivit aktiva i en idrottsförening. Dagen är tänkt som ett samarrangemang mellan idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets egna distrikt. Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka lokala föreningar som finns på orten.

Ett exempel på en School Day (cirka 3 timmar):

• Invigning

• Prova på-aktiviteter

• Fika

•Fortsatta prova på-aktiviteter

• Prisutdelning och avslutning

Bidragets syfte

Syftet med Special Olympics School Days är att introducera elever i särskolan till idrott på ett enkelt och roligt sätt samt att få fler att upptäcka rörelseglädjen som erbjuds i landets idrottsföreningar. På så sätt bidrar vi till en hälsosammare livsstil och ett mer inkluderande samhälle för alla.

Special Olympics Sverige
Mer om School Days