Tillbaka till Inspriationsbanken

Pausgymnastiken för gymnasieeleverna i Kronoby Finland

elever

Kort beskrivning

Vi tillbringar huvuddelen av vår dag stillasittande, men Smart Break är här för att ändra det. Allt du behöver är 3 minuter att fylla våra 3 riktade rörelser. Smart Break är inte här för att få dig fit, den är här för att få dig hälsosam. Så ta dina elever och börja tillsammans gå mot en mer hälsosam skola. - Minska obehag i muskler och skelett -Förebyggande -naturlig återhämtning för kroppen.

Sedan skolstarten i höst har gymnasieeleverna i Kronoby, Finland, schemalagd rörelse varje dag. Pausgymnastiken tar två minuter per gång och består av övningar för övre- och nedrekroppen och för att träna konditionen. Att öka elevernas rörelse och få upp energin med kondition så minskar man stressen och ökar inlärningsförmågan hos eleverna.

Kronobys idrottskoordinator Hanna Lindholm berättar att det finns många orsaker till varför det är bra att röra på sig mitt i skoldagen.

– Det finns oändligt med bra saker, men man känner sig mera pigg. Blodcirkulationen kommer igång och hjärnan behöver få en liten paus ibland från allt tänkande. Så är det bra att man gör det tillsammans, att det blir en vi-känsla.

"Alla blir lite piggare och gladare"
Lindholm får medhåll av de studerande.

– Man känner sig ganska mycket piggare och det här är ett kul initiativ, säger Amanda Hansén.

– Alla blir lite piggare och gladare, också lärarna, säger Hansén.

Också Gabriel Meriluoto-Sparby tycker att det är skönt att få röra på sig emellanåt.

– Det beror på vädret om jag skulle röra på mig om vi inte hade pausgymnastiken. Om jag riktigt vill kan jag ju ta en tur runt skolan, men det brukar jag inte göra så ofta, säger Meriluoto-Sparby.

Bidragets syfte

Idén till pausgymnastiken kom från att det fanns pengar att söka från regionförvaltningsverket för projektet studier i rörelse. Lindholm berättar att programmet Smart break, som de använder, är ett enkelt sätt att få in mer rörelse under skoldagen.

Responsen från de studerande har enligt Lindholm varit positiv.

– Det har varit rätt så bra feedback. En del kanske lite mer försiktiga. Men nog har vi den känslan att alla har kommit igång och eleverna har också tyckt att de får mer energi, säger Lindholm.

 

Läs hela artikeln här. 

Ladda ner

smart_break_chydenius_eng_17-apr-2018.pdf

Smart break