Kort beskrivning

Drumsö lågstadieskola i Helsingfors, Finland, tror starkt på elevmedverkan. Skolan skall vara en trevlig arbetsplats för såväl elever som lärare och övrig personal. Drumsö lågstadieskola, Helsingfors är en registrerad skola i det Finska regsieringsinitativet "Skola i rörelse". Detta betyder att skolans verksamhetskultur genomsyras av: 

  • hur bryta, variera och minska på långa perioder av stillasittande
  • elevmedverkan 
  • undervisning i olika miljöer såväl inne som ute

Eleverna i åk 5 har i enlighet med läroplanen (LP2016) bl.a rytm och rörelse på agendan i gymnastiken. Eleverna börjar i december- månad med att välja ut en låt varefter de funderar i smågrupper på rörelser till låten. Småningom pusslar eleverna ihop rörelserna till en koreografi till låten som de valt. Eleverna skriver även instruktioner till rörelserna/dansen. 

 

Under processens gång dokumenteras dansens olika delar. När dansen är klar delas eleverna in i grupper som är ansvariga årskursansvariga. Av våra 34 elever så delade vi in eleverna i ansvarsgrupper för årskurserna 0-4 + åk 6. Dessa elever besöker klasserna i januari och hjälpte eleverna med dansinlärningen. Dansen har även laddats upp på en gemensam plattform så att läraren och eleverna kan kolla dansen. 

 

Skolans samtliga klasser övar på dansen, från och med mars- månad har klasserna möjlighet att inleda skoldagen, torsdagar klockan 9.10 med dans på trappan. Föräldrar är även hjärtligt välkomna! I maj firar vi drömmarnas-motionsdag 10.5, då dansade vi alla tillsammans. Med oss dansade även föräldrar och eleverna från den närliggande finska- skolan och dagis-barn. 


Eleverna är ansvariga för detta evenemang! 

Bidragets syfte

Elevdelaktighet i arbetet med en mer hälsosam skoldag med dans och glädje!