Tillbaka till Inspriationsbanken

MATtankens erfarenhetsbank

Landsbygdsnätverket

Kort beskrivning

MATtanken är en projektfinansierad verksamhet som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte bidrar till hållbara offentliga måltider.

MATtanken är initierat av en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket. Arbetet startade i november 2017. Finansering har under åren skett på olika sätt. I dagsläget finns finansiering fram till februari 2025. Läs mer om MATtankens finansiering här. 

Erfarenhetsbanken

Här samlar vi goda erfarenheter som bidrar till utveckling av hållbara offentliga måltider. Alla bidrag är viktiga, välkommen att dela allt från större projekt till handfasta tips. Erfarenhetsbanken är en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Länk till Erfarenhetsbanken.

Bidragets syfte

Syftet med MATtankens Erfarenhetsbank är att samla allt från större koncept till handfasta tips på hur det går att arbeta för att offentliga måltider kan bli ännu mer hållbara. Hur de kan utvecklas, tas tillvara och hur det går att samverka kring måltiderna för att ta fram alla mervärden. Erfarenhetsbanken fungerar som språngbräda för att sprida goda exempel, inspirera och lära av varandra. Detta är ett sätt att skala upp och ge spridning till allt fint arbete som sker runtom i landet! Alla som jobbar med eller berörs av offentliga måltider är välkomna att bidra till spridning av goda erfarenheter.

Erfarenhetsbank
Skicka in din erfarenhet till Erfarenhetsbanken