Kort beskrivning

Genom att låta elever ge feedback så sin skolmat samma dag de ätit samlas värdefull feedback om maten in och måltisverksamheten kan göra direkt förbättringar. Den digitala tjänsten är ett pedagogiskt verktyg som används i klassrummet - inte på elevernas mobiler. Användningen sker under en kort period och har visat sig skapa engagemang, ökat delaktighet, ökad medvetenhet om skolmaten, möjlighet att kunna påverka. Inte minst har elever tyckt att maten blivit godare när de fått rösta och måltidspersonalen har fått konstruktiv feedback. Fler äter och minskar därmed matsvinn samt lägger grunde för att få en bättre skoldag med ökad ork och koncentration.

Bidragets syfte

Göra elever medvetna om matens betydelse för hälsa och miljö Bidra till stöd för skolans uppdrag genom att öka förståelse för maten för att orka med skoldagen Öka elevernas delaktighet och påverkan på ett lekfullt sätt i sin skolmiljö Bygga broar och skapa förutsättningar för samverkan mellan pedagogik och måltid

Läs mer om lajkamaten här