Tillbaka till Inspriationsbanken

Jorden Runt-loppet för en bättre värld

World’s Children’s Prize Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté / Hela Sverige

Kort beskrivning

Jorden Runt-loppet för en bättre värld engagerar en miljon barn i tio länder, varav 30 000 i Sverige, för klimatet, minskad fattigdom och stärkt fred och rättvisa. Det är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté, i vilket svenska olympier besöker skolor och inspirerar barn till rörelse och engagemang för FN:s globala mål och barnets rättigheter med avstamp i de olympiska värderingarna. Barn lär sig om de globala målen och om hur de själva kan bidra till en bättre värld, med hjälp av svenska olympier samt det unika läromedlet Globen. Berättelser om andra barns och barnrättshjältars livshistorier i Globen och på film ger eleverna upplevelser som bygger kunskap och skapar framåtrörelse. Globen kan beställas i klassuppsättningar utan kostnad.

År 2019 var Jorden Runt-loppets målgån den 1 april. Vid målgången genomför skolor i Sverige och jorden runt en manifestation för barnets rättigheter och de globala målen genom att:

• Framföra sina krav på förändring, i sociala medier och/eller med plakat, banderoller och tal!

• Bilda en så lång mänsklig kedja de kan, fingerspets mot fingerspets.

• Förlänga sin mänskliga kedja genom att de gå eller springa tre kilometer.

• Rapportera hur många barn som deltog, så att vi kan räkna ut hur många varv runt jordklotet barnen har nått för en bättre värld. Målet är minst 100 varv under 2019 och 2020!

Bidragets syfte

Syftet med Jorden Runt-loppet för en bättre värld är att förmedla kunskap och inspirera till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet Mål 5 (för jämställdhet), Mål 10 (för jämlikhet) och Mål 16 (för rättvisa och fredliga samhällen). Jorden runt-loppet för en bättre värld är en del av World’s Children’s Prize-programmet, världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Ladda ner

snabbguide_jordenruntloppet.pdf
wcpguideiniosteg.pdf

Jorden runt-loppet för en bättre värld
Vill er skola få besök av en olympier?
WCP-programmets lärarsida
Möt inspirerande barnrättshjältar
Länk till läromedel