Tillbaka till Inspriationsbanken

Förbättrad koncentration och inlärningsförmåga

Zilenzio / Stockholms kommun

Kort beskrivning

Barn förtjänar rätt förutsättningar för att lära sig och utvecklas. En bra ljudmiljö förbättrar koncentrationen, kreativiteten och inlärningsförmågan hos barn och skapar en bättre arbetsmiljö för lärare. Nya Elementar i Bromma tog hjälp av Zilenzio för att förbättra ljudmiljön i klassrum, matsal och café. Numera har lärmiljön blivit mycket bättre i klassrummen. Ljudet studsar inte lika mycket, och det är lättare för eleverna att koncentrera sig, höra läraren och ta del av undervisningen.

Bidragets syfte

Att ge barnen en bättre lärmiljö, och att ge lärarna en bättre arbetsmiljö.

Mer information om projektet
Kontakta Zilenzio