Tillbaka till Inspriationsbanken

En Frisk Generation

En Frisk Generation / Stockholms län, Hallands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län

Kort beskrivning

Vi i En Frisk Generation vill inspirera familjer till en aktiv livsstil och vi tror därför på att erbjuda ett brett, varierat utbud av aktiviteter. Rörelse handlar inte bara om idrott och sport utan även friluftsliv och socialt umgänge i utomhusmiljöer.

Barnfamiljer erbjuds kostnadsfria aktiviteter 2 gånger i veckan (en vardag och en helgaktivitet), ca 70-80 aktivitetstillfällen per individ och år. Aktiviteterna sker genom samarbete med lokala idrotts- och friluftsföreningar med förhoppning att barnen kommer i kontakt med en förening som de vill fortsätta med efter avslutat program i En Frisk Generation.

En Frisk Generation verksamhet ska bidra till stärkta familjeband, förbättrad fysisk- och psykisk hälsa, ökad integration, tryggare bostadsmiljöer och en meningsfull fritid. Aktiviteterna sker i så stor utsträckning som i familjernas närområde. Det ökar sannolikt deltagandet och nyttjande av närliggande skogsområden, fotbollsplaner m.m. Dessutom ökar trivseln och miljön i området om fler nyttjar detta.

Barn och minst en vårdnadshavare bör närvara minst en gång i veckan för att skapa kontinuitet och främja beteendeförändring för familjerna. Alla aktiviteter avslutas med en middag eller en fruktstund för att motivera och inspirera till hälsosamma matvanor och en hälsosam livsstil.

Bidragets syfte

En Frisk Generation är en insamlingsstiftelse vars syfte är att erbjuda barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter för att förebygga uppkomsten av fysisk och psykisk ohälsa. En Frisk Generation vill att barn och vuxna ska få kunskap, drivkraft och motivation att skapa en hållbar och hälsosam livsstil.

En Frisk Generation har i dag verksamhet i 10 kommuner runt om i Sverige och utvärderar verksamheten löpande tillsammans med Karolinska Institutet.

Genom att erbjuda barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter och hälsosam mat under ett år vill En Frisk Generation bidra till att:

  • Öka den fysiska hälsan
  • Förbättra den psykiska hälsan
  • Öka familjesammanhållningen
  • Öka kunskapen om matens betydelse för god hälsa
  • Minska utanförskap
  • Skapa nya sociala kontakter
  • Skapa en tryggare bostadsmiljön
  • Slussa ut barn till föreningar

Välkommen att höra av dig eller läs mer på En Frisk Generations hemsida!

Ladda ner

a_rsbera_ttelse_2018_.pdf

Läs mer på En Frisk Generation's hemsida
Rapport EFG
Följ En Frisk Generation på Instagram!