Tillbaka till Inspriationsbanken

Modern idrottsmodell

Active Move / Umeå kommun

Kort beskrivning

Active Move är ett Arvsfondenprojekt som utvecklar en app med ett koncept där föreningar och idrottsanläggningar registrerar aktiviteter och erbjuder "prova-på" platser till barn och ungdomar. Målgruppen bokar in sig på önskad aktivitet via appen och provar kravlöst på olika sporter.

Bidragets syfte

Tanken är att synliggöra vad och vilka idrotter som finns i användarens kommun/område. Genom låga trösklar in och utan kravbild väljer individen själv efter intresse vilka aktiviteter användaren vill boka in sig på via appen. Med Gamification som verktyg motiveras individen till goda val. Syftet är att skapa kunskap om idrottutbud med målbilden att fler barn och unga ska vara aktiva i föreningar och på sikt generera en bättre folkhälsa.

Vill din kommun bli nästa Pilot?

Ladda ner

files active_move_kort_presentation.pdf

Mer info om Active Move