Tillbaka till Inspriationsbanken

Levla - Känslan av en bättre hälsa

Regionala cancercentrum i samverkan

Kort beskrivning

För varje år stärks forskningen om hur avgörande levnadsvanor är för risken att drabbas av sjukdom och dö i förtid. Även sjukdomar som vi tidigare tänkt mest berott på ärftlighet och slump vet vi nu har stark koppling till hur vi lever våra liv. Exempelvis är var tredje cancerfall kopplat till levnadsvanor. Samtidigt visar statistiken att vi i Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor.

Att ge elever bättre förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor och själva ta ansvar för sin hälsa genom livet har naturligt nog fått större tyngd i Lgr22. För att ge idrottslärare för elever i åk 4-6 inspiration och stöd i ämnets hälsoteoretiska del finns Levla. Det består av en fortbildningsdel för lärare och en läromedelsdel för undervisningen och finns kostnadsfritt på levlahälsan.se. Materialet kan också användas i andra ämnen, t.ex. hem- och konsumentkunskap eller som temadag.

Levla är framtaget av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med forskare, experter och lärare, samt elever på Västerholms skola i Skärholmen i Stockholms stad.

Bidragets syfte

Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv – och att alla kan levla hälsan. Läromedlet fokuserar på tre teman: stillasittande, matvanor och beteendedesign – eftersom det inte räcker med bara kunskap för att förändra vanor.

Materialet består av bland annat filmer, experiment, fakta/statistik, quiz/Kahooter, övningar och diskussionsunderlag. Målet är att ge lärare stöd att i sin tur stötta elever att ”levla” sina vanor genom små förändringar i vardagen. På så sätt kan man nå elever som inte identifierar sig som sportiga eller hälsomedvetna.

Levla hälsan