Tillbaka till Inspriationsbanken

Dansa för livet

Polhemskolan / Lunds kommun

Kort beskrivning

Dansa för livet-projektet genomförs alltid på Suicide Prevention Day den 10 september eller den närmsta vardagen. Därför dansar vi i år på en fredag, den 8:e september kl. 10:00.

Dansen är ett innovativt sätt att öppna upp för samtal kring psykisk hälsa i klassrummet samtidigt som dansen i sig är välbefinnande.

Bidragets syfte

Projektets syfte är att som hel skola bedriva ett värdegrundsarbete där psykisk hälsa lyfts. Dansen syfte är att skapa känsla av sammanhang för eleverna där vi tillsammans skapar något ihop som skola.

Dansen ger ökat psykiskt välbefinnande och förbättrad fysisk förmåga och därigenom en ökad livskvalitet för eleven. Symtom som huvudvärk, magont, smärta, ängslighet och nedstämdhet minskar när vi dansar.

Dansen kan läras in och genomföras i alla ämnen som rörelsepaus och har ett viktigt symbolvärde som sedan skapar diskussion om vad det är som får oss att må bra, vilka verktyg behöver jag och vart finns hjälp att få ifall jag skulle må dåligt.

Ladda ner

files dansa_f_r_livet_-_ppt.pptx

Hemsida Dansa för livet
Film från dans 2021
Film från dans 2022