15 mar 2022

Intervju med Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet startade som ett initiativ i Assyriska föreningen 2015 av Marlena Eskander. Det började med föräldralediga mammor som tog saken i egna händer genom projektet – Läsa för integration. Det skulle inte bli en engångsföreteelse eller något som ligger långt borta och är dyrt och otillgängligt utan 2018 bildade de en egen organisation, Läsfrämjarinstitutet. Visionen är att varje unge ska ha ordets makt och en arena att agera på! I dag intervjuar vi Berolin Deniz som arbetar med verksamhetsutvecklingen och med utbildningsverksamheten.

Hej Berolin! Berätta, vad är Läsfrämjarinstitutet?

På Läsfrämjarinstitutet driver vi Läslandet och verkar för social hållbarhet genom läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet. Allt vi gör rustar individen med språk- och demokrativerktyg. Våra metoder syftar till att bidra till positiv identitetsbildning och känslan av att vara en trygg individ i en större gemenskap. Läsfrämjarinstitutets vision är att alla barn ska ha ordets makt och en arena att agera på.

Ni jobbar med en metod som heter 4-dimmensionell högläsning, vad är det?

Vår metod 4-dimensionell högläsning består av

1) boken
2) berättarrösten
3) improvisationsteater
4) medskapande.

Det innebär att en bok blir högläst och gestaltad i teater tillsammans med barnen. Det här sättet att läsa är socialt, fysiskt och interaktivt vilket på många sätt sänker trösklarna till litteraturen och är särskilt bra för att locka de mest läsovana. Efter läsningen kommer en efterföljande workshop där vi förädlar läsupplevelsen genom att gestalta boken i ett annat konstnärligt uttryck. Det kan vara teckning, sång, dans, slöjd, pyssel mm.

Ni har ju skrivit en handledning för hur man kan arbeta med SagaSagor utifrån metoden, vad är era tips för hur förskolor ska kunna komma igång och arbeta med handledningen?

Utforska utan prestige! Lägg ifrån er tanken om att det måste vara perfekt eller bara finns ett rätt sätt. Utgå från er själva och att det ska vara lustfyllt. Prova er fram. Det handlar om att göra läsningen social och interaktiv med barnen. Låt dem vara medskapande så att de upplever boken utifrån sig själva. Handledningen är ett konkret verktyg och stöd för dig som vill komma igång.

Hur har ni använt Saga Sagor för att uppmuntra till mer rörelse?

Vi har gestaltat den i våra öppna verksamheter med barn och vuxna, samt i förskolegrupper med barn och pedagoger. Gestaltningen följs av en workshop där vi gör ett Saga-lopp som består av stationer där fysiska aktiviteter sker och alla barn som gör loppet får en medalj vid målgång. Det har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att skapa rörelseglädje.

4-dimensionell läsning av en clown

Om man själv som pedagog inte är bekväm med teater, kan man använda sig av handledningen ändå?

Absolut, dels handlar det om att hjälpa barnen att spela teater, du själv måste inte göra det om du inte vill. Dessutom kan man arbeta tillsammans med kollegor, kanske någon av kollegorna känner sig mer manad att spela teater medan du själv läser boken. De flesta blir mer och mer bekväma att gestalta med improvisationsteater efter att man har provat några gånger. Överlag består ju en stor del av pedagogers vardag att samleka med barnen och vara aktiv på olika sätt med barngrupperna, så ni kan ju redan grunderna. Förmodligen gör många pedagoger en hel del av metodens komponenter redan. I de förskolor som vi samarbetar med har vi sett pedagoger göra fantastiska 4-dimensionell högläsning i barngrupperna. Och vill ni veta mer om metoden eller ha coachning finns Metodhandboken ”Läsa för integration – en metodhandbok” att tillgå och vi tillhandahåller även metodutbildning för pedagoger samt workshops i barngrupper.

Vill du ta del av handledningen för SagaSagor från Läsfrämjandeinstitutet? Klicka här.