Tillbaka till Inspriationsbanken

Vill din skola medverka i en ny studie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa? 

Gymnastik och Idrottshögskolan

Kort beskrivning

En skolbaserad interventionsstudie för att främja hjärnhälsa hos skolungdomar.  

Vill din skola medverka i en ny studie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa? 

Vi erbjuder skolor som ligger inom 2 timmars resväg från Stockholm att delta i en stor, unik forskningsstudie med elever i årskurs 8 tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan, med start under höstterminen 2021.  

Vi vill undersöka om en insats i skolan med fysisk aktivitet och läxläsning under en förlängd skoldag, förbättrar psykisk hälsa och inlärning hos ungdomar. Hälften av skolorna kommer att slumpas till att delta i en intervention och hälften slumpas till en kontrollgrupp. Interventionsskolorna kommer att ha en schemalagd förlängd skoldag för eleverna (totalt 3 timmar i veckan), där tiden delas upp på följande sätt: 

En timmes läxläsning med korta pauser av fysisk aktivitet.  
En timmes promenad och lyssna på ljudbok (abonnemang på ljudboktjänst ingår) 
En timme lärarledd fysisk aktivitet (eleverna kan välja mellan två olika typer av aktiviteter).  

Interventionsskolorna behöver göra följande: 

  • Förlänga skoldagen 3 timmar för årskurs 8
  • Tillhandahålla personal för dessa extra tre timmar
  • Tillhandahålla lokaler för läxläsning och fysisk aktivitet 

Ni är välkomna att kontakta oss på hjarnhalsabarn@gih.se om ni är intresserade av att delta! Sista anmälningsdag 18 juni.

Bidragets syfte

Forskningsprojektet är stort och omfattar en rad delfrågor som sammantaget ska besvara den övergripande kärnfrågan - Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på ett långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor?

Kärnfrågan kommer att undersökas i tre steg och delprojekt. Läs mer om delprojekten

Läs mer om vilka tester som görs på de elever som deltar i projektet.

GIH - Hjärnhälsa i skolan II