Tillbaka till Inspriationsbanken

Skolportalen Luften är fri

Luften är fri - friluftslivets år 2021

Kort beskrivning

Vinsterna av utomhuspedagogik och fysisk rörelse i skolan är många - både i praktiska och teoretiska ämnen. Ändå sker den mesta undervisningen inomhus och trösklarna för att flytta ut är många. För att sänka dessa trösklar har Luften är fri skapat en skolportal på www.luftenarfri.nu/skolan med forskning, undervisningsmaterial och lärarstöd för att underlätta utomhusundervisning i skolan.

Bidragets syfte

Luften är fri är ett rikstäckande samarbetsprojekt kring friluftslivets år 2021. Projektet drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket i syfte att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Skolportalen på luftenarfri.nu