Tillbaka till Inspriationsbanken

Vår PEP-dag

Vallatorpsskolan / Täby kommun

Kort beskrivning

Vår pep-dag var en stor succé med elever från åk 8 och 9 som ledde aktiviteterna och övriga elever som agerade faddrar för de yngre deltagarna. Skolgården var fylld med olika aktiviteter som bollekar, pilbåge, cheerleading, stafetter, kubb, klättervägg, rugby och escape room. Det var en dag fylld med rörelse, samarbete och mycket skratt, där alla elever fick chansen att prova på något nytt och ha roligt tillsammans.

Bidragets syfte

Syftet med vår pep-dag var att främja fysisk aktivitet, gemenskap och samarbete bland eleverna. Genom att låta åk 8 och 9 hålla i aktiviteterna och de äldre eleverna agera som faddrar för de yngre, strävade vi efter att stärka bandet mellan olika årskurser och skapa en positiv och inkluderande skolmiljö. Dagen var utformad för att uppmuntra eleverna att röra på sig, prova nya sporter och aktiviteter, och samtidigt ha roligt tillsammans. Vi ville också inspirera till en hälsosammare livsstil och visa att fysisk aktivitet kan vara både rolig och givande.

Vallatorpsskolans instagram