Tillbaka till Inspriationsbanken

Skolintervention för att förbättra psykisk hälsa & skolprestation

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Karolinska Institutet

Kort beskrivning

Skolprojekt för hjärnhälsa är en forskningsstudie med elever i årskurs 8 om hur fysisk aktivitet, promenader med ljudböcker och läxläsning med rörelsepauser under en förlängd skoldag kan främja psykisk hälsa, kognition, skolprestation samt minska ojämlikhet i hälsa. I studien slumpas hälften av de deltagande skolorna till en kontrollgrupp och hälften till en interventionsgrupp. Interventionsskolorna har under 6 månader tre schemalagda timmar per vecka för eleverna i årskurs 8 med en timmes läxläsning med korta pauser av fysisk aktivitet, en timmes promenad med ljudbok och en timmes fysisk aktivitet.

Bidragets syfte

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera om en insats i skolan med olika former av fysisk aktivitet och läxläsning under en förlängd skoldag främjar hjärnhälsa (psykisk hälsa och kognition) hos ungdomar och minskar ojämlikhet i hälsa. Majoriteten av svenska ungdomar rör sig lite. Parallellt rapporteras en ökad förekomst av självskattad psykisk ohälsa och sänkt välbefinnande hos ungdomar.

För att stärka hjärnhälsa och därigenom också skolprestation hos barn och ungdomar så genomför många skolor i dagsläget fysisk aktivitet i olika former. Det finns dock otillräckligt med kunskap kring vilka typer av insatser som är mest effektiva och hur dessa insatser ska genomföras i skolan för att attrahera ungdomar.

Skolprojekt för hjärnhälsa bygger på kunskaper om att fysisk aktivitet är gynnsam för ungdomars psykiska hälsa och inlärning samt pilotstudier där metoder, rutiner och genomförande är utvärderade. Målet är att utveckla evidensbaserade råd och verktyg till skolor för att kunna utforma läroplaner och utveckla hållbara, effektiva insatser med fysisk aktivitet och läxläsning för att främja psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos eleverna. Vår ambition är att resultaten och de nya arbetssätten ska spridas till hela Sveriges alla skolor.

Projektets hemsida