Tillbaka till Inspriationsbanken

Edboskolans Pep-dag, så här gick vi tillväga

Edboskolan / Huddinge kommun

Kort beskrivning

Varför en Pep Dag?

Lgr22: Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: ”Utöva idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.” ”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser, för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Mål: “Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa.”

Aktivitet: Pep-dag

Få chansen att testa på olika aktiviteter och tillsammans fira att vi har blivit en certifierad Generation Pep skola.

Tid: 08:30-13:30

Kunskap: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur rörelse påverkar den fysiska förmågan och den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

Trygghet: På så sätt får eleverna förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

Glädje: Att finna rörelseglädje tillsammans med sina skolkamrater. När: 4/6-2024

Var: Skolgården/Mossen

Bidragets syfte

Syfte Pep-dag:

Ur (Uppdrag: fritidshem):“Det handlar om att eleverna ska få hjälp att finna fritid och fritidssysslor som är meningsfulla." Dagens syfte är att vara en dörröppnare som vidgar elevernas upplevelser på den egna fritiden.

Ladda ner pdf med planeringspunkter här.

Ladda ner

files fripp_pep-dag_3.pdf

Edboskolan Reel Instagram
Edboskolans Instagram