Tillbaka till Inspriationsbanken

Utvecklingssamtal, betygssamtal och feedbacksamtal utomhus

Spånga Gymnasium / Stockholms kommun

Kort beskrivning

Utvecklingssamtal utomhus? Kanske något att våga testa för dig som gärna skulle vilja vara mer utomhus med elevgruppen, men inte riktigt får det att funka i vardagen av olika skäl. Formativ feedback-samtal, betygssamtal kan också med fördel hållas utomhus.

Bidragets syfte

Fördelar med samtal utomhus är ex. att det ofta krävs en liten promenad utomhus till/från platsen för utvecklingssamtalet, för både pedagog och elev/förälder, och att platsen i naturen kan upplevas som mer neutral och mindre "laddad" än inomhusmiljön i skolan(vilket påverkar stress men även uppmärksamhet och koncentration positivt). Detta har även uppmärksammats i ett pilotprojekt kring medarbetarsamtal i naturen hos Stora Enso Kvarnsvedens pappersbruk, som utvärderades 2009 av I. Larsson, NCU, Linköpings Universitet.

Svårigheter vid utvecklingssamtal och andra samtal i naturen, kan ex.vara att hitta en lämplig plats, så "scouta runt" i omgivningarna efter lämplig plats innan, och fundera på vilka tider på dagen platsen är lämplig (när är det skugga\/stekande sol, och när är det andra störningsmoment i närheten). Andra svårigheter kan vara problem kring väderlek, pollen och liknande, så försök hitta en plats med tak eller ha en plats inomhus bokad, som plan B.

En stor fördel med utomhusmiljö är att det ofta ger ofta stora möjligheter till att spontant komma in på andra frågeställningar i samtalet än vad både eleven och du själv kanske tänkt på innan. En utmaning gäller hur dokumentation ska ske, så planera i god tid innan, och våga testa, om dokumentationen ska ske under samtalet (skriftligen med penna/papper, eller kanske med I Pad?) eller efter samtalet.

Ett tips är "kill your darlings"; fundera på och tydliggör vad som är målet med samtalet och överdokumentera inte. En annan utmaning är kanske "vad resten av klassen ska göra?" om samtalet sker under skoldagen. Fundera vad det finns för möjligheter, kan även de andra eleverna vara utomhus?

Lycka till! Vill du läsa mer om medarbetarsamtal i naturen, rekommenderas: "Samtal i det fria – fria samtal", IngBeth Larsson (Linköpings Universitet, 2009).

Samtal i det fria - fria samtal : utvärdering av ett pilotprojekt om utvecklingssamtal vid Stora Enso Kvarnsvedens pappersbruk / IngBeth Larsson