Tillbaka till Inspriationsbanken

Utmaning 3000

Rydaholms skola och Horda skola / Värnamo kommun

Kort beskrivning

På två skolor här i Värnamo kommun, Rydaholms skola och Horda skola pågår nu en utmaning att varje elev ska röra på sig 3000 rörelser fram till jullovet. Det blir så mycket när de rör på sig 100 rörelser varje dag. Två lärare på skolan har gjort en musikvideo där 10*10 rörelser visas. Varje rörelse upprepas 10 gånger. Efter varje gjord rörelse fyller eleverna i sitt diagram för att se hur de tar sig mot målet. Varje vecka har man rört på sig 500 rörelser som gör att man efter sex veckor är klar med sin utmaning. Dessa tabeller, statistik har eleverna antingen på sina bänkar, innanför bänklocket eller tar läraren hand om det.

Bidragets syfte

Vi vill få barnen att känna rörelseglädje. Med detta projekt främjar vi inte bara den fysiska hälsan utan också det psykiska välbefinnandet, vi stärker självkänslan, ger en positiv effekt på inlärning och få dem att uppleva mindre stress. Vi vet att idag tillbringar barn sin vardag mer stillasittande än tidigare och detta märks nu inte minst i den rådande pandemin. I spår av denna pandemi minskas även förutsättningen och möjligheten till olika aktiviteter för rörelser på fritiden. Därför känns det nu viktigt att få eleverna att känna hur viktigt och hur bra man mår av rörelser.

Rydaholms skola hemsida
Horda skola hemsida