Tillbaka till Inspriationsbanken

Tour de Kronoberg - Every move counts

Maker tour - Mot nya höjder / Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun

Kort beskrivning

Cykelskolbänken är anpassad för att fungera under lektionstid och har ett lätt trampmotstånd som inte stör undervisningen. Sex skolklasser i länet fick varsin cykelskolbänk och målet var att stimulera till regelbunden rörelse som förbättrade elevernas inlärning.

När cykelskolbänkarna var på plats anordnades en tävling mellan de olika klasserna. Cykelskolbänkarna placerades ut i sex olika klassrum i Kronobergs län. Tiden som cykelskolbänken används på lektionstid registreras i en app. Eleverna kunde då se hur långt de cyklade och jämföra sig med övriga klasser.

En liknande satsning gjordes 2020 och då cyklade den vinnande klassen över 100 mil. I år utmanades eleverna att cykla närmare 300 mil. Efter tävlingen fick skolan behålla sin cykelskolbänk och har kunnat fortsätta arbeta med rörelse som en naturlig del av skoldagen

Bidragets syfte

Stillasittandet ökar runt om i världen trots att det finns massor med studier som visar på hur bra det är för vår hälsa och hjärna med fysisk aktivitet. I WHO:s senaste rapport pekas stillasittanden ut som den enskilt största hälsorisken och det ville vi i Maker tour - Mot nya höjder ändra på.

Rörelse hjälper eleverna att behålla fokus, lagra information i minnet och aktivera båda hjärnhalvorna. Cykelskolbänkarna är ett smart sätt att öka möjligheten till rörelsebaserad inlärning under lektionstid. Eleverna får lättare att behålla fokus och förbättra minnet. Genom bänkarna skapas även nya kontakter mellan skola och näringsliv. De sponsrade företagen ville alla ta ställning för en aktiv skolmiljö och främja inlärning.

Sveriges Radio
SVT reportage