Tillbaka till Inspriationsbanken

Snapptuna Kreativitetspark

X2 Architects / Vallentuna kommun

Kort beskrivning

På Snapptunafältet norr om Vallentuna Centrum fanns ambitionen att skapa en miljö för fri lek och rörelse med en lite annorlunda approach. Ambitionen var att rusta upp fältet för att skapa stimulerande miljöer med sociala ytor som bjuder in till lek, umgänge och utforskning. Barn och ungdomar oavsett bakgrund eller funktionsvariation skulle kunna vara med och känna sig delaktiga redan under processen som ledde fram till den slutliga lek- och aktivitetsytan.

Anläggningen i sig kanske inte i första hand ter sig märkvärdig, dock har det unika legat på dialogprocesser och samarbete mellan allmänhet, förvaltning, skola och andra organisationer. Dialogerna har främst förts med barn och unga med syftet att lyssna in, engagera och skapa förståelse kring projektet, ens möjligheter att påverka och hur processerna fungerar. Barn och ungdomar har haft ett stort inflytande för vilka aktiviteter som planeras på ytan. Andra parter som allmänheten, kommuner och skolor för elever med funktionsvariationer har också varit engagerade i processen genom workshops, förslagslåda och digitala enkäter. Totalt har 410 Vallentunabor, unga som gamla, gjort sina röster hörda genom flertalet workshops och digitala enkäter och tyckt till om Snapptunafältets utveckling.

Gestaltningsmässigt smälter anläggningen in i miljön genom sina materialval och färger. Med ett utgångsläge på universaldesign är anläggningen utformad på ett sätt där det inte sätts gränser eller har produkter med “hårdkodade” funktioner. Rullbanan är till exempel utformad med ett extra fokus på tillgänglighet där det finns passager som fungerar för nybörjare - såväl rullstolsburna personer. Miljön för spontanidrott innehåller ett flertal okodade element som tillåter spontan lek och bjuder in besökarens egen fantasi.

Bidragets syfte

Att fokusera på lek- och aktivitetsvärden och skapa en plats som långsiktigt engagerar mellan generationerna i Vallentuna.

Mer om X2 architects
Fler projekt från X2 architects