Tillbaka till Inspriationsbanken

Hagadal Outdoor

X2 Architects / Hultsfreds kommun

Kort beskrivning

Hultsfreds aktivitetsområde syftade till att rusta upp ett befintligt rekreationsområde runt Sågdammen för att introducera mer spontanaktivitet och fri lek. De nya anläggningarna hade som mål att, utifrån barnens önskemål och behov, både stärka lokala föreningsaktiviteter samt öka utbudet till allmänheten som vistas i området. Området kring Sågdammen har länge agerat som rekreationsområde för lokalsamhället i Hultsfred, i området ligger badhus, idrottshall och skola. Under senare år har det satsats på utegym, padelbanor mm för att öka utbudet på platsen.

Den goda responsen från allmänheten ledde till att både kommunen och den lokala idrottsföreningen, Hultsfred GK ville vidareutveckla området. Genom workshops tillsammans med barn och ungdomar definierades innehållet för de nya tillskotten i området. Kommunen och deras konsulter ansvarade för infrastruktur (GC-stråk, belysning mm) medan X2 Architects för Hultsfreds GKs räkning ansvarade för att ta tillvara barnens önskemål och konkretisera dessa till genomförbara förslag samt att leda samordningsprocessen med samtliga parter.

Resultatet blev fem naturnära lek- & aktivitetsnoder utifrån barnens önskemål, där X2 kompletterat med sin kompetens om forskning kring lek och motorik, till exempel ”lekens drivkrafter” och Riksidrottsförbundets ”12 grundmotoriska rörelser”. Samtliga element blev platsbyggda då X2, tillsammans med beställare och barn, ansåg att katalogprodukter inte skulle passa in i miljön.

Bidragets syfte

Att rusta upp Sågdammen och skapa en tryggare miljö, samtidigt som det skapas ny aktivitetsnoder för allmänheten, skolan och föreningsliv att vara aktiva i.

Mer om X2 Architects
Fler projekt från X2 Architects