Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelse - en naturlig del för personalen

Korpadalsskolan / Blekinge län

Kort beskrivning

Rörelse som en naturlig del i arbetet bland personalen utvecklas på Korpadalsskolan. Innan kvällsmöte har det under hösten arrangerats fysiska aktiviteter som tabata, hinderbana och boxing. De har blivit nya inslag för personalen som ger ny energi inför personalmöten. Möten avbryts nu också med jämna mellanrum med en koordinationsrörelser, pulshöjande aktiviteter som t ex en dans med Banana Banana Meatball

 

Bidragets syfte

Personalen känner positiva effekter av rörelse och fysisk aktivitet. Finns rörelse som en naturlig aktivitet hos personalen själv blir det också en viktig och naturlig del i deras undervisning och lärandet under hela dagen tillsammans med fritidshemmet.