Tillbaka till Inspriationsbanken

Om allemansrätten på fyra olika språk!

Svenskt Friluftsliv

Kort beskrivning

I samarbete med Generation Pep har Svenskt Friluftsliv översatt material med information om allemansrätten, tips på saker att göra i naturen och recept för att laga mat och baka utomhus till engelska, somaliska och arabiska för att tillgängliggöra informationen om vår allemansrätt och inspirera fler att hitta ut. Materialet kan användas till samtal med elever, aktiva lektioner, matlagning utomhus eller som kunskapsbas och tips för pedagoger.

Nedan kan du ladda ner en zippad fil som innehåller allt material på de fyra olika språken.

Bidragets syfte

Vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker är arenor som är gratis och tillgängliga för oss alla. Genom allemansrätten är det möjligt för alla Sveriges invånare att vistas aktivt i vår natur. Vi på Generation Pep vill därför sprida en Allemanspepp och inledde år 2021 ett samarbete med Svenskt Friluftsliv för att sprida information och inspirera fler till att vistas ute i vår natur.

Ladda ner

Allemansrätten Och Tips I Naturen Friluftsfrämjandet