Tillbaka till Inspriationsbanken

Öka självkänslan med digital rörelse

Ms Andersson British Mini / Eskilstuna kommun

Kort beskrivning

Denna aktivitet handlar om att hoppa och trycka på affirmations redskapen som spelar upp positiva förstärkningar till barnen. Digitala golvplattor och talande väggplattor används i vårt rörelserum för att barnen ska öka sin självkänsla. Barnen går runt i en hinderbana, hoppar på en platta och trycker på en platta och plattorna byts ut för varje varv av hinderbanan. På detta sätt ges en nyfikenhet kring vad de ska höra under nästa varv och det skapar en större medvetenhet kring de positiva affirmationer de hör.

Bidragets syfte

Affirmationsrörelse används när vi vill stärka vår självkänsla och skapa en större positiv bild av oss själva, vilket i denna aktivitet förstärks med hjälp av digitalisering. Vi har golvplattor och väggplattor som är inspelningsbara där affirmationerna blivit inspelade. Barnen får gå på promenad och hitta dessa "hoppstationer med meddelanden" ute, springa mini maraton mellan dessa vägg- och golvplattor eller ha hinderbana där barnen får trycka på plattorna och byta rörelser beroende på vilken färg plattan har. Syftet bakom handlar om att förebygga den psykiska hälsan hos barnen och främja deras tankebanor till det positiva på ett roligt sätt tillsammans med fysisk rörelse

Ladda ner

files affirmationer.docx