Tillbaka till Inspriationsbanken

Mellanmål och matsäck

Katrineholms kommun / Katrineholms kommun

Kort beskrivning

Katrineholms kommun har tagit fram en guide för innehåll i mellanmål och matsäck i förskolan/skolan/fritids. Guiden innehåller även tips till vårdnadshavare om vad som kan skickas med vid utflykt eller friluftsdag utifrån mellanmålets tre byggstenar. Målet är att mellanmålen ska mätta och ge ork till fysisk aktivitet samtidigt som det ger bra med energi och näring. Guiden bidrar till att skapa gemenskap och minskar risken att eventuell avundsjuka uppstår. Materialet finns på svenska, engelska, romani, somaliska och arabiska.

Bidragets syfte

Skolan har tillsammans med vårdnadshavare ett ansvar för att ge barn och unga bra matvanor. Mellanmål och matsäck som skickas med hemifrån till skolan bör följa våra näringsrekommendationer samtidigt som det ska funka att packa med i skolväskan utan goda möjligheter till kylförvaring. Därför har Katrineholms kommun tagit fram ett underlag för att underlätta kommunikationen för pedagoger och lärare samt planeringen för vårdnadshavare.

Ladda ner

Mellanmål Och Matsäck.pdf
Mellanmål Och Matsäck Engelska
Mellanmål Och Matsäck Arabiska
Mellanmål Och Matsäck Romani
Mellanmål Och Matsäck Somaliska