Tillbaka till Inspriationsbanken

Montessori för rörelse

Lisbeth Tafvelin, Kristianstads Montessoriskola / Skåne län

Kort beskrivning

Kristianstads Montessoriskola har som mål att få in daglig planerad fysisk aktivitet under skoldagen som gagnar lärande och koncentration. Kristianstads Montessoriskola använder sig utav (förutom montessoripedagogiken och Generation Pep) bland annat av:

Vår rörelsebank fylls på efter hand! Riklig forskning visar att rörelse och kognition hänger ihop. Läs till exempel "Hjärnstark" av Anders Hansen

Bidragets syfte

Maria Montessori (1870-1952) var en föregångare när det gäller rörelsens betydelse för den psykiska utvecklingen. Hon ansåg att rörelse ihop med lärande gör att barn lär sig lättare. Behovet av rörelse tillgodoses i ett montessoriklassrum bland annat av att eleven hämtar och lämnar material. Arbetsplats väljs utifrån vad eleven ska arbeta med; sitta, stå, ligga eller kanske utomhus. Att få arbeta med montessorimaterialet med händerna gör att barnets utvecklas och tar åt sig kunskaper.