Tillbaka till Inspriationsbanken

Checklista för rörelserikedom

Change the game / Västerbottens län

Kort beskrivning

Change the game har med rörelserikedom (physical literacy) i åtanken skapat en liten checklista för att designa olika övningar där grundläggande rörelse- och sport förmågor kan utvecklas som stärker barns fysiska kompetens, självförtroende och motivation att delta i fysiska aktiviteter hela livet. En checklista för att kunna skapa "kvalitativ pepp" helt enkelt!

Lilla checklistan för att berika en aktivitet med rörelserikedom:

Change the games lilla checklista för rörelserikedom.

  • ALLA NIVÅER Erbjuder olika alternativ av svårighetsgrad vad gäller miljö och höger/vänster sida av kroppen
  • HJÄRNAN Utmanar hjärnans förmåga att styra kroppens rörelser
  • ALLA SAMTIDIGT Aktiverar alla samtidigt, för minskad åskådareffekt och ingen behöver vänta
  • KREATIVITET Ger möjlighet att välja och forma egna lösningar. det finns stöd för självbestämmande och ägandeskap av lösningen
  • SAMARBETE Progression kräver samarbete, dvs. sociala interaktioner och samhörighet främjas vilket skapar glädje och gemenskap. I caset presenteras en övning/utmaning som tränar samma förmåga där ena exemplet inte genomförs med rörelserikedom i tanken och det andra genomförs med rörelserikedom i tanken.

Se bifogad pdf-fil nedan.

Bidragets syfte

Vi vill illustrera hur man kan använda rörelserikedom/rörelseförståelse (physical literacy) som det kallas på svenska, för att skapa och leda en aktivitet med "kvalitativ pepp", dvs som bygger inre motivation att röra på sig på ett inkluderande sätt. Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

Change the game är ett samverkansprojekt som syftar till att bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom rörelserikedom. Att lära sig bli rörelserik är lika viktigt som att lära sig läsa, skriva och räkna. Rörelserikedom (Physical Literacy) handlar om hur vi skapar förutsättningar för människor att utveckla motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens för att värdesätta och utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Det kan vara nyckeln till att bli fysiskt aktiv. Barn och unga blir fysiskt aktiva först om de känner sig trygga att vara det i olika miljöer. Detta självförtroende får barn genom att tidigt i livet lära sig grundläggande rörelse- och sport förmågor i respektive miljöer, där hjärnan tränar att styra kroppens förmågor. Det leder till att barn och unga själva motiveras till att delta i de rörelse- och sportaktiviteter de vill resten av livet. Där kan de vidare utveckla sina förmågor på ett mer avancerat sätt. Ifall de inte vill göra rörelse- eller sportaktiviteten längre har de möjlighet att välja något annat som de har grundläggande färdighet i.

Ladda ner

_vningsexempel_berikad_eller_ej_av_r_relserikedom.pdf

Om rörelserikedom (physical literacy)
Längre checklista för rörelserika aktiviteter
Om vikten av rörelserikedom (video 1 min) - Dean Kriellaars
Change The Game - Så blir det kul