Tillbaka till Inspriationsbanken

Kollegial struktur för rörelse- och hälsofrämjande åtgärder

Korpadalsskolan / Karlshamns kommun

Kort beskrivning

Korpadalsskolan arbetar sedan några år tillbaka med att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom en kollegial struktur där kollegor fördjupar sig gruppvis inom olika ämnesområden samt främjande och förebyggande insatser.
Från och med detta läsår arbetar en ny grupp kollegor med rörelse- och hälsofrämjande åtgärder på vetenskaplig grund. Gruppen består av Korpadalsskolans två idrottslärare, fritidspedagog, skolsköterska och kostchef.
Arbetet handlar om att professionellt utveckla lärande genom att sätta eleverna i centrum, att fokusera på nödvändiga kunskaper och färdigheter och att genomföra systematiska undersökningar av metodernas effektivitet.

 

Elen Timerleys kunskapande och undersökande cykel.

elen Timerleys kunskapande och undersökande cykel (2013)

 

Arbetet fördjupas och fortsätter om igen inom samma utvecklingsområde och därefter påbörjas ett nytt valt område. Gruppen träffas kontinuerligt över läsåret med ungefär två träffar i månanden med halv och helårsutvärdering. Mellan träffarna läses aktuell forskning i ämnet, undervisning och olika insatser genomförs med eleverna och observeras av kollegor. Detta diskuteras och sammanställs sedan vid de kollegiala träffarna under månanden.  På detta sätt blir lärande och utveckling mer meningsfullt och bestående.

Pep-skola är gruppens digitala systematiska stöd: https://pepskola.se/

Pedagogiska böcker på ett bord.www.pepskola.se

Just nu pågående arbeten inom rörelse- och hälsogruppen

• Utveckla skolmåltiden som resurs
http://www.skolmatsverige.se/
Måltidspersonal möter elever i undervisning och särskild frukostvecka har också genomförts.
• Öka fysisk aktivitet med fokus på mellanstadiet genom Scrrin som mätmetod och Anders Hansens bok ”Hjärnstark junior” i undervisning och för ökad medvetenhet och motivation.
www.sciin.se
• Statiskt och dynamiskt mindset tillsammans med den mentala tallriksmodellen.
https://www.neuroforum.se/mindset/
https://detsynsinte.se/foraldrabrev/

Bidragets syfte

Utveckla rörelse- och hälsofrämjande arbete samt elevers motivation utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utveckla skolmåltiden som resurs
Öka fysisk aktivitet
Statiskt och dynamiskt mindset
Den mentala tallriksmodellen