Tillbaka till Inspriationsbanken

Hur kan skolor främja fysisk aktivitet på väg till och från skolan?

Generation Pep

Kort beskrivning

Här förklarar 6 st certifierade Generation Pep Skolor hur de har arbetat med fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen för att främjar fysisk aktivitet på väg till/från skolan: 

Biking Wednesday på British Junior Eskilstuna, F-9

British Junior i Eskilstuna har under flera år uppmuntrat elever till att gå och cykla till skolan. Detta har skett genom information från rektor via rektorsbrevet, lärarnas vanliga veckobrev och på föräldramöten. Alla elever och vårdnadshavare och personal har fått titta på filmer för att bla få kännedom om de positiva effekterna som kommer av rörelse i anslutning till skoldagen. Det är också andra året som vi har Biking Wednesday vilket innebär att eleverna får cykla tillsammans med pedagoger under lunchrasten.

Skolklassikern på Fredborgskolan, F-9

På Fredborgsskolan bor de flesta av våra elever i närheten av skolan och går eller cyklar till skolan på morgonen. Det är fina trottoarer och säkra vägar att promenera och cykla på. Skolan har många cykelställ och uppmuntrar förstås alla familjer att välja dessa färdsätt istället för att släppa av sina barn med bil. Vi har under många år deltagit i skolklassikern, en fantastisk tävling där man engagerar elever och familjer. Eleverna tycker mycket om detta koncept och är väldigt peppade på att samla olika rörelseaktivieter både i skolan och hemmet.

Gå och cykla kampanj på Västerstrandsskolan, F-6

Vi har gott om cykelställ och bra cykelbanor runtom skolan. De flesta eleverna cyklar. Vi är med i en kampanj denna hösten som heter "Gå och cykla till skolan." Barnen samlar poäng genom att gå, cykla, åka inlines eller skateboard, kickboard och kryssar i en lista. I kampanjen får vårdnadshavare informationsbroschyr om vikten av att röra sig på vägen till skolan. Vi informerar och pratar med vårdnadshavare om vår rörelseprofil på skolan och ger dom tips vad de kan tänka på.

Systematiskt kvalitetsarbete för hur eleverna tar sig till skolan på Korpadalsskolan, F-6

Elever inspireras och uppmanas att promenera eller cykla till skolan om man inte åker skolskjuts. Vårdnadshavarna får information när vi har kampanj genom årskursernas veckobrev, bloggar och skolans hemsida. Detta arbete grundas och följs upp i klasserna via diagram och inom skolans "Hur tar du dig till skolan" - kampanjen. Vi följer upp detta ett par gånger per termin.

"Cykla/gå till skolan veckor" på Vasaskolan, F-6

Vi pratar jättemycket om vikten av att eleverna kan ta sig skolan med hjälp av cykel och eller att gå till fots. Vi kör olika typer av "cykla/gå till skolan"-veckor under terminens gång för att på så sätt öka elevernas medvetenhet om sitt eget rörelsemönster.
Vi borde prata mer med vårdnadshavarna, det är en sak som har utvecklingspotential.

Utmaningar och tävlingar som uppmuntrar på Runbacka skolor, F-9

Vi uppmuntrar våra elever och föräldrar till att gå eller cykla tills kolan. Just nu deltar vi Gå oh Cykla projektet för att få våra stora och små att röra på sig ännu mer. Ex uppmuntrar vi genom utmaningar med tävlingar mellan klasser, vi har gjort om utsidan på skolan med fler cykelställ, något svårare att parkera och köra ända fram till skolan för att det ska bli en lite promenad ifrån bilen till skolan om man ändå för skjuts samt diskussioner om välmående av rörelse i skolan.

Bidragets syfte

Inspirerande konkreta exempel från skolor i Sverige. 

Fler tips på Generation Pep Skola