Tillbaka till Inspriationsbanken

Fredagsfeeling på Karlskrona anpassade grundskola

Karlskrona anpassade grundskola / Karlskrona kommun

Kort beskrivning

Fredagsfeeling - skoldanser med rörelse till musik för att främja fysisk aktivitet i anslutning till skoldagens start!

Att få fler elever fysiskt aktiva i anslutning till skoldagen genom ökad rörelseglädje och gemenskap på skolgården. Vi ger alla elever möjlighet att röra på sig i anslutning till skoldagens start, där våra elevpeppare med stöd av vuxen leder skoldanserna på en av enheternas skolgårdar. Vi kör sittandes och ståendes för att alla elever ska ha möjlighet utifrån unika behov och förutsättningar.

Bidragets syfte

Fredagsfeeling startade som ett pilotprojekt hösten -23 där vi samarbetet med idrottskonsulenter på RF-SISU i Blekinge och vilken feeling och pepp vi fick att ta oss an skoldagen. Vi har nu valt att fortsätta med Fredagsfeeling som ett stående inslag varann vecka på fredagar under vårterminen -24.

För att nå ut till alla elever på våra skolenheter, 4 st har vi valt att även spela in skoldanserna för att möjliggöra för alla elever att dansa loss, med eller utan vuxenstöd.

De inspelade skoldanserna ligger på RFSISU:s youtube-kanal (en sitter och en står) finns fritt tillgänglig att även använda när det inte är Fredagsfeeling på skolgården.

Att få in fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen har flera, goda hälsoeffekter och gör att elevernas koncentration och studiero främjas. Elverna kan förhoppningsvis också presentera bättre och mer effektivt i skolan, där högre studieresultat kan uppnå. Hjärta och hjärnan peppade på samma gång, vilken hälsovinst och start på dagen!