Tillbaka till Inspriationsbanken

Föreläsning: hur fysisk aktivitet i skolan kan förbättra barns och ungas hälsa

Kort beskrivning

Barn och unga blir idag allt mer stillasittande, vilket kan få negativa konsekvenser för hälsan. Finland driver sedan 2010 initiativet Skolan i rörelse, med goda resultat. I denna föreläsning får du höra om satsningen, som hjälper skolor att skapa bättre möjligheter för eleverna att röra på sig under hela skoldagen. Hur kan svenska skolor inspireras, vad görs i Sverige idag och vilket stöd finns att få?

Moderator: Carolina Klüft

 

Se hela föreläsningen här.

Bidragets syfte

Att hjälpa skolor till att skapa bättre möjligheter för eleverna att röra på sig under hela skoldagen.

Föreläsningsanteckningar pdf