Tillbaka till Inspriationsbanken

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Kort beskrivning

Vissa elever upplever att de inte kan delta, vissa elever möter svårigheter i det sociala samspelet, och i många skolor är frånvaron hög på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.

– Det här är institutets första systematiska översikt inom det viktiga ämnet idrott och hälsa, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. Översikten har genomförts som ett samverkansprojekt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket har varit till stort gagn för översiktens kvalitet i och med dess fokus på en tillgänglig lärmiljö för alla elever, fortsätter Camilo von Greiff.

– Alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, behöver en undervisning i ämnet idrott och hälsa där man får känna att man kan delta och utvecklas. Lärares planering och arbetssätt kan göra stor skillnad för elevers förutsättningar att vara delaktiga. Den här översikten är en källa till inspiration som kan bidra till att utveckla undervisningen i ämnet, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel finns att beställa som trycksak och hämta i fulltext i pdf-format här

Bidragets syfte

Resultaten från forskningssammanställningen kan bidra till att alla elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa. Genom att göra lektionerna och instruktionerna mer förutsägbara kan det bidra till att undervisningen i ämnet idrott och hälsa blir mer tillgänglig för alla elever. Den här översikten ger lärare inblick i hur viktigt det är med tillitsfulla relationer, struktur och stöd och ett utvecklande klimat när man planerar och utformar en undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga

Läs mer