Tillbaka till Inspriationsbanken

En bok med evidensbaseade metoder för att öka fysisk aktivitet i förskolan

Daniel Berglind

Kort beskrivning

Förskolan är en samhällsarena som når nästan alla barn, oavsett socioekonomisk tillhörighet, och här finns därför en unik möjlighet att lägga grunden för hälsosamma vanor för fysisk aktivitet tidigt i barndomen. Således kan sjukdomsbördan i samhället på sikt minskas, eftersom tidigt introducerade vanor tenderar att bestå genom livet.

Boken Fysisk aktivitet i förskolan på förlaget Natur & Kultur beskriver hur barns rörelsemönster ser ut och vilka faktorer och arbetssätt som påverkar nivån av fysisk aktivitet hos förskolebarn. De fakta som presenteras bygger på en gedigen sammanställning av kunskapsläget och författarens omfattande forskning.

Med konkreta exempel och rekommendationer, utvärderingsformulär och diskussionsfrågor ges förskolepersonal handfasta verktyg att skapa förändring i såväl sitt vardagliga arbete som i sin utomhus- och inomhusmiljö, för att gynna fysisk aktivitet och hälsa hos alla förskolebarn. Boken riktar sig till förskolor, beslutsfattare, studenter och lekmän

Bidragets syfte

Syftet med boken Fysisk aktivitet i förskolan är att ge exempel på evidensbaserade insatser för att öka fysisk aktivitet i förskolan vilket kan ha besående positiva effekter på folkhälsan genom livet.

Fysisk aktivitet i förskolan Natur & Kultur förlag