Tillbaka till Inspriationsbanken

Banderoller och budskap som uppmuntrar till rörelse

Kort beskrivning

Förslag på budskap till banderoller som kan tryckas upp och användas på skolor, på väg till skolan, i föreningslokaler mm.
Budskapen kopplas till de områden som återfinns i det kostnadsfria digitala stödet Pep Skola (se pepskola.se), där skolor får stöd i det systematiska kvalitetsarbetet när det kommer till ökad rörelse och hälsosamma matvanor inom ramen för
skoldagen.

Bidragets syfte

Uppmuntra och peppa elever, lärare och föräldrar till mer rörelse och hälsosamma matvanor. Små uppmaningar och uppmuntran i vardagen :)

Här finns mer nedladdningsbart material gratis!

Ladda ner

Banderoll Vi Arbetar For En Aktiv Halsosam Skoldag 200X100cm
Banderoll Aktiva Raster 200X100cm
Generation Pep Banderoller Och Budskap