Årets Pep Skola

Årets Pep Skola är en kategori i tävlingen White Guide Junior, och tilldelas en skola för deras arbete för en aktivare och hälsosammare skoldag.

Årets Pep Skola är en kategori i tävlingen White Guide Junior, och tilldelas en skola för deras arbete för en aktivare och hälsosammare skoldag. Syftet med White Guide Junior är att lyfta fram allt det goda som görs på förskolor och skolor runt om i Sverige. White Guide Junior premierar helhetstänk och samarbete kring de offentliga måltiderna och delar därför ut pris i totalt 14 kategorier. Topp tre skolorna som nomineras bjuds in till en galamiddag i samband med prisutdelningen.

Delta i tävlingen

Anmälningar till Årets Pep Skola som utses år 2022 är nu öppen fram till mitten av oktober 2021.

För att vara med och tävla i kategorin Årets Pep Skola och få möjligheten till ett oanmält besök av juryn för White Guide Junior krävs 3 enkla steg:

1. Gå in på www.pepskola.se och registrera dig som en Generation Pep Skola
2. Gör skattningen för alla sex områden
3. Öppna varje område och beskriv era aktiviteter i handlingsplanerna.

Sista anmälningsdag för Årets Pep Skola 2021 var den 20/10 2020.

För frågor om kategorin Årets Pep Skola vänligen kontakta pepskola@generationpep.se

Nominering och bedömningsprocess

För att nomineras ska skolan skatta sig högt inom samtliga sex områden på Generation Pep Skola. Om er skola är bland de 20 bästa går ni vidare i processen och får fylla i en enkät som handlar om era måltider. Denna kommer att skickas ut av Ulrika på Bergkvist Publishing och är viktig att besvara senast den 31 oktober för att vara med och tävla i kategorin Årets Pep Skola 2021. 10 skolor som sedan går vidare får ett oanmält besök av juryn för White Guide Junior.

Årets Pep Skola 2020

Den 15 september 2020 avgjordes de 13 kategorierna i White Guide Junior. 10 skolor i Sverige var nominerade till kategorin Årets Pep Skola, för sitt aktiva arbete med fysisk aktivitet och goda, näringsriktiga måltider. Vinnaren 2020 blev Aggarpsskolan i Svedala. Med motiveringen:

En skola i ständig rörelse som tar sig an både måltider och fysisk aktivitet med ett sprudlande engagemang – från tidiga morgnar till sena eftermiddagar.

Aktörer bakom

White Guide Junior
Generation Pep