Årets Pep Skola

Årets Pep Skola är en ny kategori i tävlingen White Guide Junior, och tilldelas en skola för deras arbete för en aktivare och hälsosammare skoldag.

White Guide Junior är en tävling som årligen testar den offentliga gastronomin. I samarbete Generation Pep har de skapat en ny kategori inom ramen för White Guide Junior kallad Årets Pep Skola. I den premieras skolor som arbetar aktivt med fysisk aktivitet och serverar goda, näringsriktiga måltider. Med hjälp av jury bedömer de smak och näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. 

Läs mer om White Guide Junior och kategorin Årets Pep Skola.

Delta i tävlingen

För att vara med och tävla i kategorin Årets Pep Skola och få möjligheten till ett oanmält besök av juryn för White Guide Junior – krävs att skolan är registrerad i Generation Peps digitala och kostnadsfria stöd Pep Skola samt att skolan fyllt i Pep Skola-enkäten som skickas ut via mail till alla registrerade skolor på Pep Skola. 

Sista anmälningsdag för Årets Pep Skola 2020 är 29/11 2019.

För frågor om kategorin Årets Pep Skola vänligen kontakta pepskola@generationpep.se

Årets Pep Skola 2019

Årets Pep Skola 2019 tilldelades British Junior i Eskilstuna med motiveringen:

”Välkommen till en värld av oemotståndliga måltider och vuxna förebilder som får rörelse att kännas så mycket roligare än att stanna i soffan. En skola det är lätt att bli PEP på!”

Vi frågar British Junior...

Hur samarbetar skolan och köket kring hälsosamma måltider och fysisk aktivitet?

- Inför varje läsår planeras samarbetet och konkreta mål och aktiviteter sätts upp och kommuniceras. Vi möts sedan löpande på olika sätt för att länka ihop den pedagogiska verksamheten med köket, allt sker inom ramen för vårt koncept ”Moving is serious fun”. Vår kökschef deltar på olika forum med såväl personal som elever för att inhämta pedagogiska tankar och idéer och via matråd fångas kreativa tankar om menyn upp.

Elever i årskurs 5 praktiserar i köket som Junior chefs och får därigenom en förståelse för matlagning och de olika råvaror som används. Årskurs 3 genomför Grönsaksresan för att bättre bekanta sig med alla möjliga grönsaker.

Köket kommunicerar dagligen via sitt Instagram-konto där de presenterar maten samt delar med sig av sitt eget humoristiska rörelsekoncept ”köksröra” för att visa på en helhet med mat och rörelse. Hela matsalen används på ett pedagogiskt sätt för att sprida kunskap om mat och ingrediensernas betydelse för välmående.

Vad är det vinnande konceptet enligt er?

- Ett vinnande koncept är ett nära samarbete med alla medarbetare involverade. Att arbetet kännetecknas av ett lagarbete mot gemensamma mål. Alla på skolan arbetar med målet att eleverna ska få de bästa förutsättningarna med sig ut i livet och nå sin fulla potential. Genom att schemalägga rörelse ser vi till att den, och hälsosamma matvanor, blir en naturlig del av vardagen. När arbetet är ständigt närvarande, på schemat, i våra lokaler och i dagliga aktiviteter blir eleverna medvetna om goda levnadsvanor och dess betydelse för välmående och lärande.​

Nominerade Årets Pep-skola 2019

(utan inbördes rangordning)

British Junior, Eskilstuna
Ellagårdsskolan, Täby
Fredsborgskolan, Österåker
Liljeforsskolan, Uppsala
Mariehällsskolan, Stockholm
Norra skolan, Motala
Runbackaskolan, Sollentuna
Sannerudsskolan, Kil
Silverbäckens skola, Sollentuna
Stocksundsskolan, Danderyd

Aktörer bakom

White Guide Junior
Generation Pep