18 sep 2019

British Junior är Årets Pep Skola 2019

British Junior i Eskilstuna tilldelades priset Årets Pep Skola 2019 på White Guide Junior galan i Malmö den 17 september.

Den 17 september 2019 avgjordes de 13 kategorierna i White Guide Junior i Malmö. 10 skolor i Sverige var nominerade till den nya kategorin Årets Pep Skola, för sitt aktiva arbete med fysisk aktivitet och goda, näringsriktiga måltider. Vinnaren 2019 blev British Junior i Eskilstuna med motiveringen:⁣⁣
⁣⁣
”Välkommen till en värld av oemotståndliga måltider och vuxna förebilder som får rörelse att kännas så mycket roligare än att stanna i soffan. En skola det är lätt att bli PEP på!”⁣⁣

Vi frågar British Junior

Hur samarbetar skolan och köket kring hälsosamma måltider och fysisk aktivitet?

- Inför varje läsår planeras samarbetet och konkreta mål och aktiviteter sätts upp och kommuniceras. Vi möts sedan löpande på olika sätt för att länka ihop den pedagogiska verksamheten med köket, allt sker inom ramen för vårt koncept ”Moving is serious fun”. Vår kökschef deltar på olika forum med såväl personal som elever för att inhämta pedagogiska tankar och idéer och via matråd fångas kreativa tankar om menyn upp.

Elever i årskurs 5 praktiserar i köket som Junior chefs och får därigenom en förståelse för matlagning och de olika råvaror som används. Årskurs 3 genomför Grönsaksresan för att bättre bekanta sig med alla möjliga grönsaker.

Köket kommunicerar dagligen via sitt Instagram-konto där de presenterar maten samt delar med sig av sitt eget humoristiska rörelsekoncept ”köksröra” för att visa på en helhet med mat och rörelse. Hela matsalen används på ett pedagogiskt sätt för att sprida kunskap om mat och ingrediensernas betydelse för välmående.

Vad är det vinnande konceptet enligt er?

- Ett vinnande koncept är ett nära samarbete med alla medarbetare involverade. Att arbetet kännetecknas av ett lagarbete mot gemensamma mål. Alla på skolan arbetar med målet att eleverna ska få de bästa förutsättningarna med sig ut i livet och nå sin fulla potential. Genom att schemalägga rörelse ser vi till att den, och hälsosamma matvanor, blir en naturlig del av vardagen. När arbetet är ständigt närvarande, på schemat, i våra lokaler och i dagliga aktiviteter blir eleverna medvetna om goda levnadsvanor och dess betydelse för välmående och lärande.​

De nominerade till Årets Pep Skola 2019 var (utan inbördes rangordning)

British Junior, Eskilstuna
Ellagårdsskolan, Täby
Fredsborgskolan, Österåker
Liljeforsskolan, Uppsala
Mariehällsskolan, Stockholm
Norra skolan, Motala
Runbackaskolan, Sollentuna
Sannerudsskolan, Kil
Silverbäckens skola, Sollentuna
Stocksundsskolan, Danderyd

Om White Guide Junior och kategorin Årets Pep Skola

White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Juryn har bedömt smak och näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Totalt är sammanlagt drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testade för de 13 kategorierna under det senaste året.

I år var premiären för den nya kategorin Årets Pep Skola i White Guide Juninor, skapad i samarbete med Generation Pep. I den nya kategorin premieras skolor som både arbetar aktivt med fysisk aktivitet och serverar goda, näringsriktiga måltider.