31 jan 2023

Upp och Hoppa, Sverige, för alla barns rätt till en god hälsa!

Generation Pep står bakom den årliga manifestationsdagen ”Upp och Hoppa, Sverige!” som äger rum den 31 januari. I årets kampanj uppmanar vi hela samhället att hoppa jumping jacks för alla barn och ungas rätt till ett aktivt och hälsosamt liv.

Likt tidigare år ligger fokus på en gemensam rörelse där uppmaningen är att hoppa jumping jacks (eller göra step jacks/ arm jacks) utifrån våra egna förutsättningar, men med ett större syfte än tidigare. Vårt mål är att tillsammans med hela Sverige samla över 2 miljoner hopp, för varje barn och ungas rätt till en god hälsa. Att främja möjligheten till fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar i Sverige är en viktig pusselbit för att minska ojämlikheten i hälsa. Idag, år 2023, ser barn och ungas möjligheter till fysisk aktivitet väldigt olika ut och påverkas till stor del av faktorer som ligger utanför barnens kontroll. Faktorer som enligt barnkonventionen inte ska begränsa ett barns rätt till en god hälsa.

Sedan år 2019 publicerar Generation Pep, Pep-rapporten, som är en heltäckande undersökning av barns hälsovanor i Sverige. I den framgår det att endast 2 av 10 barn når upp till den rekommenderade mängden om i genomsnitt 60 minuter fysisk aktivitet per dag, och att trenderna pekar åt fel håll.

- Vi vet att det krävs en enorm insats för att ge alla barn och unga möjlighet till ett hälsosamt liv som de enligt barnkonventionen har rätt till, men vi vet att det går. Med denna manifestationsdag vill vi belysa att vi kan skapa förändringar om vi gör saker tillsammans samt att vi som samhälle måste förändra hur barns möjlighet till fysisk hälsa ser ut i Sverige säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Alla kan delta!

Med “Upp och Hoppa, Sverige!” vill Generation Pep visa på kraften bakom frågan, och genom att delta i kampanjen är du med och sprider budskapet om barns rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Delta var du än är genom att:

• Hoppa jumping jacks eller gör step jacks/ arm jacks
• Filma och dela med #uppochhoppa2023 i dina sociala medier
• Tagga vänner och kollegor och uppmana de att själva delta i kampanjen

Generation Pep engagerar hela sitt nätverk utav organisationer, företag, förskolor och skolor för att manifestera alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Vi börjar hoppa den 31 januari och fram till slutet av vecka 5 kommer vi att peppa till rörelse i våra kanaler. Vårt mål är att vi ska samla ett hopp för varje barn i Sverige under hela vecka 5.

Mustafa "Musse" Mohamed och Ida Johansson

I år är det Generation Peps ambassadörer Mustafa "Musse" Mohamed och Ida Johansson som figurerar i kampanjen. I filmen syns även Generation Peps ambassadörer Mårten Nylén, Sarah Sjöström, Per Kasperi, Jiloan Hamad, Annika Sjöö, Patrik Widell och Fanny Ahlfors. I filmen syns även DD.KK.HH⁠. Prins Daniel och Prinsessan Estelle.

Om kampanjen Upp och Hoppa, Sverige!

För att skapa medvetenhet kring barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv, men också inspirera till mer rörelse i vardagen tog Generation Pep redan 2018 initiativet till det som nu blivit Upp och Hoppa dagen den 31 januari. Målet med kampanjen har alltid varit att öka kunskapen om barn och ungas hälsa, där stillasittandet och fysisk inaktivitet är en stor del av problemet samt att öka kunskapen om de positiva effekterna av att bryta stillasittandet. Läs mer initiativet.