13 dec 2022

449 förslag för att främja barn och ungas hälsa

På Pep Forum 2022 frågade vi deltagarna vad de tycker att den nya regeringen ska göra för att främja barn och ungas hälsa. Totalt fick vi in 449 förslag, som vi nu skickat till berörda beslutsfattare.

Pep Forum 2022 tog avstamp ur årets Pep-rapport som visar att allt färre barn och unga rör på sig tillräckligt eller äter enligt Livsmedelverkets rekommendationer kring grönsaker, frukt, fullkorn och fisk. 

Vi vill se en samhällsförändring som ger barn och unga bättre förutsättningar att anamma goda vanor medan de växer upp. Därför bad vi besökarna på årets Pep Forum att dela med sig om vad de vill se att den nya regeringen ska göra för att ge alla barn och unga i Sverige möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nedan kan du ta del av alla 449 förslag som vi fick in.

VAD VILL DU ATT DEN NYA REGERINGEN SKA GÖRA FÖR ATT FRÄMJA BARN OCH UNGAS HÄLSA? (PDF)

Innehåll:

159 förslag om fysisk aktivitet i förskola och skolan. s.1
76 förslag för fysisk aktivitet under barn och ungas fritid. s.6.
27 förslag om hälsosamma matvanor i förskola och skolan. s.9
16 förslag om hälsosamma matvanor i barn och ungas närmiljlö. s.10
24 förslag för stadsplanering/samhälle/skolgårdars utformning. s.15
72 förslag kring barnhälsovård, elevhälsa, hälsofrämjande och preventivt arbete. s.14
14 förslag kring socioekonomiska faktorers påverkan. s.15
61 förslag på övriga insatser för barn och ungas hälsa. s 16