18 nov 2022

1400 deltagare på Pep Forum 2022

Den 16 november gick Pep Forum 2022 av stapeln, och varje år har intresset blivit större och större. Eventet lockade denna gång 1400 personer, både fysiskt som digitalt. Med en spridning av deltagare från olika branscher och professioner såsom myndigheter, kommuner, ideella organisationer, eldsjälar, entreprenörer, skolor, förskolor och andra aktörer som jobbar nära barn och unga.

Alla ska ha möjlighet att leva ett friskt och hälsosamt liv. För vi vill att Sverige ska må bättre. Generation Pep brinner för att vända den utveckling vi ser idag där barn och unga rör sig allt mindre, äter allt sämre och som på sikt kan leda till att fler drabbas av några av våra vanligaste folkhälsosjukdomar. För vi tror att det går. Temat på årets Pep Forum handlade därför om "Alla barns rätt till en god hälsa".

Frågor lyftes så som: Hur skapar vi bättre förutsättningar för alla barns rätt till en god hälsa? Vilka goda exempel kan vi inspireras av? Hur får vi in barnens perspektiv i de vuxnas arbete och hur tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa en positiv utveckling framåt?

H.K.H. Kronprinsessan Victoria inledde Pep Forum med att betona:

”Jag ser fram emot vad vi här idag kan göra tillsammans för att skapa förändring, för att den där vägen till rörelse ska bli så kort som det bara är möjligt för alla. För att fler barn och unga ska få möjlighet att må bra i kroppen och i själen.”

Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep fortsatte dagen med att tala om:

”Det går för långsamt, vi måste göra mer, det måste hända fler saker, fler måste vilja göra saker. Trots att vi har en barnkonvention som numera är lag i Sverige, så misslyckas vi hela tiden med att ge alla barn och unga rätt förutsättningar. Så kan vi faktiskt inte ha det.”

Generation Peps ambassadör, författaren och specialistläkaren i psykiatri, Anders Hansen talade sedan om hur kopplingen ser ut mellan vårt psykiska välmående och vår fysiska hälsa:

”Det har gjorts metaanalyser, och resultatet av de visar att motion skyddar mot att bli deprimerad, det gäller hos gamla, det gäller hos vuxna och det gäller framför allt hos barn och tonåringar. Man kan inte immunisera sig mot psykisk ohälsa men man kan minska risken för det genom att vara fysiskt aktiv.”

Talare och Rörelsepaus

Under dagen fick vi lyssna på goda exempel och inspirerande lösningar inom fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, hållbara matmiljöer och hur man möter barn med mycket stillasittande skärmtid. Dagen bjöd även på delar kring barnens perspektiv och hur vi bör arbeta med det framåt.

Hälsoklyftan i Sverige är påtaglig och trenderna pekar åt fel håll. I årets Pep-rapport kan vi se att barn som lever i områden med socioekonomiska utmaningar tenderar att leva mindre hälsosamt än andra. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att sluta hälsoklyftan och dagen bjöd på flera exempel inom detta område. Se programmets talare här.

Generation Peps arbete handlar om att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa, och sedan barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020 har vi tagit ett steg i rätt riktning för att Sverige ska kunna säkerställa alla barns rättigheter. Arbetet med barnkonvention i Sverige är dock till stora delar undermåligt och vid ett flertal tillfällen påmindes publiken om vikten av att få in barnens perspektiv i allas vårt arbete.

Under eventet passade vi även på att presentera och välkomna vår nya pep-ambassadör, Ida Johansson från Glada Hudik-teatern. Ida bidrar med rörelseglädje genom bland annat inspirerande träningsvideos och fick den stora möjligheten att väl på plats hålla i en härlig rörelsepaus för alla deltagare.