14 okt 2022

Pep Forum 2022 – Varmt välkomna!

Den 16 november anordnas Pep Forum 2022, i år med avstamp ur årets Pep-rapport. Evenemanget sker i hybridformat med möjlighet att delta digitalt eller att delta fysiskt på plats.

I Pep-rapporten 2022 framgår det att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status, som rör på sig mindre, har mer skärmtid och som i lägre utsträckning äter enligt kostråden. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för alla barns rätt till en god hälsa? Vilka goda exempel kan vi inspireras av? Hur får vi in barnens perspektiv i de vuxnas arbete och hur tar vi ett gemensamt ansvar framåt?

Program

Programmet är fyllt av en rad olika talare som bidrar med sin kompetens inom relevanta områden för årets tema. Programmet startar kl.14.00 och pågår till ca 16.30. 

BAKGRUND

Programledare
Jessica Almenäs

Inledning
H.K.H Kronprinsessan Victoria

Årets tema
Carolina Klüft, Generation Pep

Hur vår hjärna påverkas av fysisk aktivitet
Anders Hansen, Specialistläkare i psykiatri

GODA EXEMPEL

Fysisk aktivitet
Anna Duberg, Dans för hälsa

Hälsosamma och hållbara matvanor
Emelie Eriksson, Livsmedelsverket
Elin Sandström, Livsmedelsverket

Stillasittande skärmtid
Karl Sergel, Fuzed

Socioekonomi
Mohammad Ali, Minimix,
Abdikarim Said, Minimix

Barnens perspektiv
Lotta Borg Skoglund, Överläkare och docent i psykiatri
Pelle Enocsson, Sveriges Elevkårer
Linus Wellander, MUCF

Rörelsepaus
Ida Johansson, skådespelare och inspiratör

PAUS

Paus i programmet.

PANELSAMTAL

Panelsamtal – om framtidens ansvar för barn och ungas hälsa
Moderator: Aurore Belfrage
Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för Delaktighet
Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

AVSLUTNING

Generation Pep
Carolina Klüft, Generation Pep

Summering
H.K.H Prins Daniel

Evenemanget är kostnadsfritt.