05 dec 2022

Se Pep Forum 2022 på Youtube!

Nu finns alla talares framföranden på vår Youtube-kanal för att se i efterhand!

Nu kan du titta på samtliga framföranden av talarna på Pep Forum på Generation Peps Youtube-kanal. Följ länkarna nedan för att titta.

Kronprinssessan Victorias inledningstal

Carolina Klüft, Alla barn har rätt till en god hälsa

Anders Hansen, Hur vår hjärna påverkas av fysisk aktivitet

Anna Duberg, Dans för hälsa

Emelie Eriksson och Elin Sandström, Livsmedelsverket

Karl Sergel, Fuzed

Mohammad Ali och Abdikarim Said, Minimix

Lotta Borg Skoglund, Pelle Enocsson och Linus Wellander, Barnens Perspektiv

Ida Johansson, Rörelsepaus

Panelsamtal om framtidens ansvar för barn och ungas hälsa

Om Pep Forum 2022

Pep Forum 2022 anordnades den 16 november. I år tog temat avstamp i Pep-rapporten 2022, där det framgår det att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status, som rör på sig mindre, har mer skärmtid och som i lägre utsträckning äter enligt kostråden.