Upp och Hoppa, Sverige!

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Med kampanjen Upp och hoppa, Sverige, uppmanar vi hela Sverige att röra på sig mera.

I Sverige sitter vi i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna.

Under januari och februari 2018 körde vi därför kampanjen Upp och hoppa, Sverige, tillsammans med alla våra partners. Kampanjen syftar till att uppmärksamma alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv, genom gemensam kommunikation externt och internt till medarbetare. Våra partners genomförde även olika aktiviteter under kampanjperioden för att uppmärksamma frågan.