Upp och Hoppa, Sverige!

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Med kampanjen Upp och hoppa, Sverige, uppmanar vi hela Sverige till mer fysisk aktivitet i vardagen och vill inspirera till mer rörelseglädje.

I Sverige sitter vi i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna.

I initiativet “Upp och hoppa, Sverige!” engagerar sig Generation Pep alla samarbetspartners, våra peppare och flera av våra skolor som är anslutna till Pep Skola tillsammans i en manifestationsdag den 31 januari för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.

Kampanjen 2020

I årets kampanj utmanade vi hela Sverige att göra så många jumping jacks (eller arm/head jacks) som möjligt på 31 sekunder, för barn och ungas hälsa. Alla som deltog i kampanjen uppmuntrades till att visa hur många jumping jacks just de klarat av, eller hur många de kunde få ihop tillsammans med vänner, kollegor eller familj, i sina sociala medier under #uppochhoppa2020 #pepidemin, för att sedan utmana sina följare att göra detsamma och uppmärksamma barn och ungas rätt till en jämlik hälsa. Siffran 31 valdes för att knyta an till datumet för manifestationsdagen den 31 januari.

Pepidemin 2019

Målet med 2019 års Upp och Hoppa, Sverige! kampanj var att inspirera till mer rörelseglädje i vardagen genom att till exempel ta trappan istället för hissen, välja cykeln till jobbet eller få till lite gympa i varje reklampaus under fredagens Idol. Genom att sprida kunskap om vikten av mer vardagsrörelse, men också inspirera, ville vi skapa en pepidemi. En pepidemi där vi får alla i Sverige att bli peppade på mer vardagsrörelse!

Relaterade Dokument