09 dec 2022

Här är certifierade Generation Pep skolor för 2023!

2018 lanserade Generation Pep skolsatsningen Pep Skola - det digitala och kostnadsfria verktyget, som stöttar skolor i att jobba med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Under hösten 2020 öppnades det även upp för möjligheten att skolor kunde bli certifierade Generation Pep skolor – och nu kan vi stolt presentera de 28 skolor som uppnår certifiering för år 2023.

De skolor som har certifierat sig för år 2023 har tagit fram tydliga handlingsplaner och på ett systematiskt sätt arbetat med hela skolan inom de sex olika områden som Pep Skola omfattar. För att bli certifierad krävs det att skolorna skattat sig högt inom alla områden, och att arbetet omfattar hela skolan och inte en enskild klass eller åldersgrupp. Sedan granskas skolans handlingsplaner av Generation Pep.

Alla certifierade skolor får en flagga att hissa samt ett diplom från Generation Pep, signerat Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och Prins Daniel.

Alla certifierade skolor uppmanas att fira denna certifiering, och extra stort fokus lägger vi i maj när vi firar alla våra certifierade skolor, både från Generation Peps sida men även från respektive skola. Skolor väljer själva en passande dag att fira att man jobbar integrerat med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. En certifiering är väl värd att firas!

Nya skolor att uppnå en certifiering, 15 skolor

 • Slimmingeby Skola, Skurup, F-6
 • Centralskolan, Kristianstad, F-6
 • Innovitaskolan Vendelsö, Haninge F-6
 • Innovitaskolan Rudan, Haninge, F-9
 • Rösjöskolan, Sollentuna F-6
 • Byskolan, Lund, F-6
 • Lärande Grundskola Östra, Norrköping, F-9
 • Kviingeskolan, Östra Göinge, F-6
 • Karlslundskolan, Örebro, F-6
 • Innovitaskolan Myrängen, Huddinge, F-3
 • Sågtorpsskolan, Nacka, F-6
 • Carlshöjdsskolan, Umeå, F-9
 • Torsviks skola, Lidingö, F-9
 • Gripenbergs skola, Tranås, F-6
 • Innovitaskolan Nyköping, F-9

Sedan 2022 så fanns det 13 skolor som uppnått tidigare certifiering och alla dessa har fått förnyad certifiering för år 2023:

 • Fredsborgskolan, Österåker, F-9
 • Västerstrandsskolan, Karlstad, F-6
 • Korpadalsskolan, Karlshamn, F-6
 • Vasaskolan, Danderyd, F-6
 • Runbackaskolan, Sollentuna, F-9
 • British Junior, Eskilstuna, F-9
 • Björkhagaskolan, Örebro, F-6
 • Bo Skola, Lidingö, F-3
 • Vaxmoraskolan, Sollentuna, F-6
 • Torslunda Skola, Färjestaden, F-6
 • Sjöarpsskolan, Ronneby, Gymnasiesärskola
 • Innovitaskolan Söderby, Haninge, F-3
 • Viksbergskolan, Södertälje, F-6

Mer om certifieringen

Generation Pep delar ut certifiering på årsbasis, per kalenderår, vilket innebär att skolor som tidigare blivit certifierade också måste fortsätta visa på sitt goda arbete för att få behålla sin certifiering.

Vill er skola också bli en certifierad Generation Pep Skola? Då börjar resan med att ni registrerar er på www.pepskola.se. Här finns även mer information om certifieringen och hur den går till: Pep Skola Certifieringsguide