Tillbaka till Inspriationsbanken

Värsta Bästa Hälsan

Ester Bonnier Fakta, författaren Maria Dufva, Generation Pep

Kort beskrivning

Generation Pep har i samarbete med bokförlaget Ester Bonnier Fakta, författaren Maria Dufva och ett antal experter, tagit fram en bok för barn i åldern ca 10-13 år som heter Värsta Bästa Hälsan. Boken utgavs i juli 2020 och finns för försäljning i bokhandeln.

Boken är en del i Generation Peps arbete att sprida kunskap om vikten av en hälsosam livsstil och beskriver för barn varför de behöver röra på sig, äta hälsosamt och sova gott för att må bra. Förutom att barn får viktig kunskap ska boken också inspirera och ge tips på hur de kan äta hälsosamt, röra på sig, stilla ångest och oro, samt sova gott. Visionen är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Tidiga, förebyggande insatser riktade direkt mot yngre barn är viktiga då det är under uppväxten som framtida hälsovanor formas. Dialog och information om fysisk och psykisk hälsa är en viktig del av uppväxten men ofta upplevs samtalen som svåra av föräldrar, lärare och andra vuxna. Förhoppningen är att boken kan användas för att underlätta dessa samtal.

Generation Pep samverkar idag med >1500 skolor och tanken är att boken och dess handledning ska kunna användas i skolan för att säkerställa att barn oavsett förutsättningar och bakgrund får ta del av den kunskap boken innehåller. Boken kan används som ett pedagogiskt verktyg för lärare, skolsköterskor och andra vuxna när de pratar med barn om en hälsosam livsstil. Till boken har en lärarhandledning utvecklats som guidar lärare och ger konkret lektionsunderlag.

Bokens innehåll

Boken innehåller kapitel om Sömn, Mat, Kroppen och Hjärnan och riktar sig till barn i ålder 10-13år. Boken är full med fakta, råd och verkliga berättelser från barn som Marie Dufva mött i sitt arbete som kriminolog och föreläsare på skolor. Maria träffar ofta barn som mår dåligt, känner sig beroende av mobilen och undrar hur de kan bryta sitt livsmönster. Det här är uppföljaren till succén Värsta bästa nätet som sålts i över 150 000 exemplar.

Varje kapitel i boken vänder sig till de unga och förklarar med hjälp av experter hur de kan påverka måendet.

Sömnen – om vila och återhämtning skrivet av sömnforskare Christian Benedict

Maten – om kost och näring skrivet av dietist Karin Magnusson

Kroppen – om rörelse och aktivitet skrivet av rörelse-expert Martin Lossman

Hjärnan – om psykisk hälsa och mående skrivet av hjärnforskare Sissela Nutley

Vem kan du prata med? – om viktiga vuxna

Boken innehåller tips för barn hur de kan må bra och vad vi människor behöver för att må så bra som möjligt. Det vi vet är att vi behöver röra på oss varje dag, sova bra och lagom länge, och äta mat med grönsaker och fullkornsprodukter. Vi behöver också vara vaksamma över hur skärmtiden påverkar våra liv och vår hälsa. Allt hänger ihop: Hur vi äter, sover och rör på oss påverkar hur vi mår och vårt mående påverkar vad vi gör, både mot oss själva och mot andra.

Bidragets syfte

Målsättningen med boken är att öka kunskapen kring barns fysiska och psykiska hälsa. Kunskapen förväntas sedan leda till att barn väljer en hälsosammare livsstil som gör att fler unga mår bra. Boken är ett verktyg som ska underlätta för föräldrar, lärare och andra vuxna att på ett enkelt sätt kunna prata om hälsosamma val med barn, samt få inspiration till hur man hjälper barn att förverkliga det i vardagen utifrån sina egna förutsättningar. Boken är skriven till målgruppen barn 10-13 år, med viktiga vuxna som sekundär målgrupp då vi når, påverkar och formar barns uppväxt genom dem.

Ladda ner

Lärarhandledning Värstabästahälsan
VBH Lättläst Lärarhandledning Webb

Värsta Bästa Hälsan lärarhandledning