Tillbaka till Inspriationsbanken

Skåne inspirerar till mer rörelse och idrott

RF-SISU Skåne / Skåne län

Kort beskrivning

Sedan 2018 har Riksidrottsförbundet lett regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan, där alla RF-SISU distrikt arbetat praktiskt ut mot skolor. I satsningen vill vi framför allt nå de minst aktiva barnen och skapa en brygga mellan skola och idrottsföreningar.

RF-SISU Skåne har tagit fram en folder som syftar till att sprida inspiration och tips på framgångsfaktorer baserat på erfarenheter från rörelsesatsningen i Skåne, utvärderingar och tidigare forskning, samt bidra med en handlingsplan till skolor som vill komma i gång med eller utveckla sin rörelsesatsning.

Bidragets syfte

Foldern syftar till att sprida inspiration och tips på framgångsfaktorer baserat på erfarenheter från rörelsesatsningen i Skåne.

 

Ladda ner

Digital Kompendium 2023 Rörelsesatning I Skolanfolder Rörelsesatning I Skolan KLAR

Digitalt kompendium 2023 Rörelsesatsning i skolan