Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelsesnurra på förskolan Himlabacken

Förskolan Himlabacken / Klippans kommun

Kort beskrivning

På förskola Himlabacken har vi en rörelsesnurra på vår smartboard som vår Hälsopeppare tagit fram. Rörelsesnurran har olika rörelser som barnen ska göra. Innan vi använder snurran pratar vi mycket om hur kroppen känner sig. Barnen svarade till exempel att de kände sig lite kalla. Efter att alla hade snurrat på snurran återkom vi till frågan hur kroppen kände sig. Nu kände de sig varma, trötta i benen och helt snurriga efter snurrandet som var en av rörelserna.

Bidragets syfte

Varje barn får gå fram och dra igång snurran och när pilen stannat på en rörelse ska alla barnen tillsammans göra rörelsen. Här tränar vi på turtagning och samspel med kamraterna. Att det är roligt och glädjande att röra sig tillsammans.